پمپ ایتالیایی دنده ای بوندیولی HPLP

پمپهایی که امروزه در بازار رونق چشم گیری را داشته پمپ های ایتالیایی میباشند که دارای تنوع در نوع میباشند. تفکیک و تقسیم بندی پمپ بر مبنای قابلیت و کارایی هایی که دارند صورت میگیرد. از معمول ترین دسته بندی هایی گه در خصوص پمپ ایتالیایی صورت میگیرد مبنی بر نحوه منتقل شدن انرژی از پمپ به سیالها میباشد که بر همین اساس ما گمگ های ایتالیایی را در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم بندی مینماییم که عبارتند از پمپ های دینامیکی و پمپ های جابجایی مثبت.

پمپ‌های ایتالیایی دینامیکی

انتقال انرژی به سیال در این نوع از پمپ های ایتالیایی به طور همیشگی میباشد. حال پمپ های دینامیکی خود به دو گروه تقسیم بندی میشوند :
گریز از مرکز (Centrifugal)
جریان محوری (Axial)

پمپ‌های جابجایی مثبت

در این نوع پمپ ایتالیایی انتقال انرژی به سیال به طور دیس تایمی بوده و دائمی نمیباشد و به شکل متناوب میباشد حال انواع و مدلهای پمپ های جابجایی مثبت را برای شما می آوریم:

 • رفت و برگشتی (Reciprocating)
 • دوار (Rotary)

پمپ های ایتالیایی را همانطور که بیان نمودیم ابزاری مکانیکی بمنظور انتقال انرژی به سیال است که در صورت افزایش فشار در جریان، احتمال حرکت سیال به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) و یا حتی پایین دست نیز به وجود می آید . در حقیقت پمپ دستگاهی بشمار میرود که انرﮊی مکانیکی را از منبعی خارجی دریافت نموده و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، منتقل مینماید.

موارد استفاده از پمپ ههای ایتالیایی

 1. پمپ نمودن آب در سیستم موتورخانه مرکزی ساختمان
 2. پمپ کردن آب از یک چاه به بیرون
 3. منتقل کردن آب در مسیر لوله کشی شهر
 4. پمپ کردن گاز به محل مصرف
 5. پمپ کردن نفت در پالایشگاه ها
 6. پمپ کردن فاضلاب بمنظور تصفیه و انتقال به مخازن
 7. پمپ کردن سیالات به درون مخزن های تحت فشار جهت متراکم کردن آن ها
 8. ایجاد دبی درگذر در استخر ها
 9. پمپ در حقیقت نوعی از توربو ماشین است. در صورت توجه به این امر که در پمپ انرژی به سیال داده می شود، این امکان را داریم که پمپ ها را در مجموعه توربو ماشین های توانگیر قرار بدهیم.
تولید کننده:بوند یولی

دیگر موارد در پمپ دنده ای