شیر فرمان هیدروموتور اوربیتال (MR)

براى انتخاب هيدروموتور بايد به گشتاور( N.m ) و سرعت گردش هيدروموتور ( rpm ) دقت كرد.پس از انتخاب هيدروموتور است كه مى توان پمپ و توان مورد نياز را محاسبه كرد. در نظر داشته باشيد به دليل افت فشار زيادى كه در هيدروموتورها اغلب صورت مى گيرد ، ممكن است دماى روغن بالا برود كه نياز به منبع بزرگتر و يا خنك كن مى باشد.

تولید کننده : دانفوس (دانمارک),کاپرونی (بلغارستان),رکستور rextour