هیدروموتور اوربیتال MM (MM)

برای انتخاب هیدروموتور باید به گشتاور ( N.m ) و سرعت گردش هیدروموتور ( rpm ) دقت کرد. پس از انتخاب هیدروموتور است که می توان پمپ و توان مورد نیاز را محاسبه کرد. در نظر داشته باشید به دلیل افت فشار زیادی که در هیدروموتورها اغلب صورت می گیرد ، ممکن است دمای روغن بالا برود که نیاز به منبع بزرگتر و یا خنک کن می باشد.