پمپ پره ای PV2R مدل یوکن

تولید کننده:دکستر (نمایندگی)

دیگر موارد در پمپ پره ای دبی ثابت