پمپ دستی PM

پمپهای دستی مدل PM دو طرفه بوده و دارای یک شیر دستی جهت تخلیه روغن می باشند