prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

واحد مراقبت پنوماتیک سایز 1/2 اینچ AC4010/04 و AC4010/05/D

واحد مراقبت (air preparing unit) پنوماتیک شامل سه قطعه زیر می باشد:

1- روغن زن lubricator با حجم روغن 130 سی سی

2- رطوبت گیر filter regulator با درجه 25 میکرون

3- رگولاتور regulator با قابلیت تنظیم فشار تا 10 بار

این مجموعه هوا را به طور کامل جهت ورود به سیستم پنوماتیک آماده می کند.