پمپ پیستونی شعاعی دبی ثابت PFR

این پمپها قابلیت تحمل فشارهای بالا تا 500 بار و دبی های ازcm3/rev7.1 تا cm3/rev 3.34 را دارد. همچنین این نوع از پمپها هم به صورت تک و هم به صورت قابل کوپل با پمپهای پره ای مدل PFE و پمپهای دنده ای مدل PFC را موجود میباشد

تولید کننده : آتوس