پمپ پیستونی محوری کج A2F

این پمپ ها قابلیت تحمل فشارهای بالا و دور موتورهای بالا را دارد.