abortion pill over the counter Ph

abortion pill online philippines clearmindsoftware.com how much is an abortion pill philippines

symbicort generic price

symbicort inhaler dosage

lexapro side effects

lexapro side effects

buy amoxicillin online

amoxicillin price without prescription

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone

buy sertraline 50mg

buy sertraline 100mg

nifedipine nom commercial

nifedipine pommade conwaykennels.com nifedipine er

lexapro side effects mayo clinic

lexapro side effects weight gain yourvirtualdesignshop.com lexapro side effects headache

abortion pill online Philippines

abortion pill philippines

nifedipine equivalent

nifedipine click here nifedipine equivalent

cheap sertraline

buy sertraline uk

abortion pill usa legal

abortion pill online classic-color.com order abortion pill online usa

nifedipine topique

nifedipine princeps click here nifedipine pommade

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg blog.globaltelelinks.com buy sertraline 100mg

abortion pill cost Philippines

abortion pill philippines

abortion pill online

where to buy abortion pill in usa blog.meyerproducts.com buy abortion pill

symbicort generic date

symbicort generic price online symbicort generic price

acheter nifedipine 10mg

acheter nifedipine 30

where to buy abortion pill in usa

abortion pill usa legal go medical abortion

acheter nifedipine 30mg

acheter nifedipine

lexapro side effects sleepiness

lexapro side effects appetite

abortion pill kit

abortion pill online usa

free abortion pill Philippines

abortion pill philippines

buy sertraline 25mg

buy sertraline 100mg faztax.ca buy sertraline 100mg

buy naltrexone without prescription

where to buy low dose naltrexone archive.2y.net can you buy naltrexone over the counter

the abortion pill Philippines

how much is an abortion pill philippines website free abortion pill philippines

where can i get the abortion pill Philippines

the abortion pill philippines read abortion pill over the counter ph

acheter nifedipine 10mg

nifedipine grossesse go acheter nifedipine 20mg

buy naltrexone online

buy naltrexone online usa

lexapro side effects long term

lexapro side effects anger

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online mipnet.dk buy naltrexone 3mg

symbicort generic price

symbicort generic alternative blog.planningpme.es symbicort inhaler generic

how to get antidepressants without seeing a doctor

antidepressants online

symbicort generic date

symbicort inhaler dosage website symbicort generic inhaler price

naltrexone buy

buy naltrexone without prescription

lexapro weed

lexapro and weed anxiety aaronnush.com lexapro and weed safe

buy ventolin online canada

buy albuterol inhalers online read here buy ventolin inhaler uk

lexapro and weed reddit

lexapro and weed reddit

abortion pill

abortion pill usa legal click here purchase abortion pill online

lexapro vs weed

lexapro and weed safe visuallylocated.com lexapro and weed effects

antibiotic without prescription

amoxicillin prescription no insurance

buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

مخزن هیدرولیک

در گذشته و بر اساس روشهای سابق که اغلب سنتی بوده اند ، موتور الکتریکی و نیز قطعاتی از جمله پمپ و سایر قطعات در روی مخزن روغن در قسمت بالایی نصب می شدند. اغلب برای کم نمودن فضای مورد نیاز در سیستم هیدرولیک و نیز مانع شدن از برگشت نشتی های پمپ ، پمپ را داخل سیال هیدرولیکی نیز جای میدهند. سیالها روی تولید صداها تاثیرگذار هستند و منجر به تولید صدای کمتر پمپ میگردند.

مخزن هیدرولیکی

ابعاد مخزن هیدرولیک بایستی به چه صورت باشند؟

 1. موقعیت برای ته نشین شدن ذرات خارجی  و آلودگیها و نیز شرایط برای خروج هوا در مخزن  هیدرولیک بایستی موجود باشد.
  2. مخزن هیدرولیک بایستی قدرت پذیرش تمام روغن موجود در سیستم را داشته باشد.
  3. مخازن هیدرولیک به هیچ عنوان نباید این اجازه را بدهند که ذره ای هوا وارد پمپ گردد. مخزن هیدرولیک به قدری باید این توانایی را داشته باشد که سطح روغن را در بالاترین نقطه نگه دارد تا جایی که مانع از به وجود آمدن وضعیت گردابی در کنار ورودی پمپ گردد.
  4. مخزن هیدرولیک باید به اندازه کافی دارای سطح جانبی باشد تا مقدار حرارت مخزن توسط آن دفع گردد.
  5. در بالای مخزن فضای خالی به مقدار 10 درصد از تمام ظرفیت مخزن جهت انبساط حرارتی روغن و نیز تخلیه ثقلی خطوط روغن در زمان خاموش کردن سیستم بایستی در نظر گرفته شود.
  6. حجم مخزن هیدرولیک بایستی تا حدی باشد که توانایی تامین ورودی سیستم را بدون در نظر گرفتن جریان برگشتی به مخزن برای چند دقیقه داشته باشد. حجم مخزن هیدرولیک در سیستمهای مجهز به پمپ هایی با جابجایی ثابت باید در یک دقیقه تقریبا معادل سه برابر نرخ جریان و برای پمپ هایی با جابجایی متغیر در یک دقیقه معادل سه برابر دبی متوسط را در نظر داشت. چنانچه که حجم مخزن هیدرولیک بیش از اندازه کوچک باشد، سیال که با هوا مخلوط میشود سبب میشود که هوا به پمپ وارد شود و ممکن است منجر به آسیب دیدن پمپ و بروز کاویتاسیون گردد.

مخزن هیدرولیک

نکته های قابل توجه و حائز اهمیت در خصوص مخزن های هیدرولیک

1.فیلتر(صافی) خط مکش پمپ بایستی در جای مناسب که تقریبا زیر سطح روغن میباشد و نیز حدود 1 الی 2 سانتی متر در بالای کف مخزن است قرار داشته باشد که در این صورت از ورود هوا به داخل پمپ نیز جلوگیری می شود.

2. در مخزن های هیدرولیک ، یک نشان دهنده خلا نسبی در خط مکش منصوب میگردد به این منظور که مسدود شدن فیلتر را نیز اعلام نماید.

3. به منظور مانع شدن از کف کردن روغن، خط برگشت اصلی بایستی در زیر سطح روغن قرار گیرد. به عبارت دیگر بایستی در ناحیه مقابل خط مکش قرار داشته باشد.

4.در مخازن ساده، فشار اتمسفر منجر به رانده شدن سیال ها در درون خط مکش میشود، بنابراین بایستی از راه مجرای تنفسی، مخزن هیدرولیک دائما با اتمسفر در تماس باشد.

5.جهت مانع شدن از ورود ذرات جامد و سایر آلودگیها به درون مخزن، لوله تغذیه مخزن هیدرولیک بایستی فیلتر صافی داشته باشد.

6. جهت مشاهده نمودن ارتفاع روغن در مخزن های هیدرولیک بایستی یک شاخص شیشه ای نصب شود.

7. مجرای خروجی در حداقل ترین سطح و یا پایین ترین نقطه از مخزن نصب میشود تا جایی که امکان تخلیه شدن کامل آن نیز وجود داشته باشد.

8.جداره داخلی مخزن هیدرولیک بایستی طوری رنگ آمیزی شود که مانع از زنگ زدگی آن به علت رطوبت سیالها گردد.

نکات مخزن هیدرولیک