abortion pill over the counter Ph

abortion pill online philippines clearmindsoftware.com how much is an abortion pill philippines

symbicort generic price

symbicort inhaler dosage

lexapro side effects

lexapro side effects

buy amoxicillin online

amoxicillin price without prescription

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone

buy sertraline 50mg

buy sertraline 100mg

nifedipine nom commercial

nifedipine pommade conwaykennels.com nifedipine er

lexapro side effects mayo clinic

lexapro side effects weight gain yourvirtualdesignshop.com lexapro side effects headache

abortion pill online Philippines

abortion pill philippines

nifedipine equivalent

nifedipine click here nifedipine equivalent

cheap sertraline

buy sertraline uk

abortion pill usa legal

abortion pill online classic-color.com order abortion pill online usa

nifedipine topique

nifedipine princeps click here nifedipine pommade

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg blog.globaltelelinks.com buy sertraline 100mg

abortion pill cost Philippines

abortion pill philippines

abortion pill online

where to buy abortion pill in usa blog.meyerproducts.com buy abortion pill

symbicort generic date

symbicort generic price online symbicort generic price

acheter nifedipine 10mg

acheter nifedipine 30

where to buy abortion pill in usa

abortion pill usa legal go medical abortion

acheter nifedipine 30mg

acheter nifedipine

lexapro side effects sleepiness

lexapro side effects appetite

abortion pill kit

abortion pill online usa

free abortion pill Philippines

abortion pill philippines

buy sertraline 25mg

buy sertraline 100mg faztax.ca buy sertraline 100mg

buy naltrexone without prescription

where to buy low dose naltrexone archive.2y.net can you buy naltrexone over the counter

the abortion pill Philippines

how much is an abortion pill philippines website free abortion pill philippines

where can i get the abortion pill Philippines

the abortion pill philippines read abortion pill over the counter ph

acheter nifedipine 10mg

nifedipine grossesse go acheter nifedipine 20mg

buy naltrexone online

buy naltrexone online usa

lexapro side effects long term

lexapro side effects anger

buy naltrexone online canada

naltrexone buy online mipnet.dk buy naltrexone 3mg

symbicort generic price

symbicort generic alternative blog.planningpme.es symbicort inhaler generic

how to get antidepressants without seeing a doctor

antidepressants online

symbicort generic date

symbicort inhaler dosage website symbicort generic inhaler price

naltrexone buy

buy naltrexone without prescription

lexapro weed

lexapro and weed anxiety aaronnush.com lexapro and weed safe

buy ventolin online canada

buy albuterol inhalers online read here buy ventolin inhaler uk

lexapro and weed reddit

lexapro and weed reddit

abortion pill

abortion pill usa legal click here purchase abortion pill online

lexapro vs weed

lexapro and weed safe visuallylocated.com lexapro and weed effects

antibiotic without prescription

amoxicillin prescription no insurance

buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

درجه فشار روغن

درجه فشار به منظور نشان دادن مقدار فشار می باشد. این درجه ها در ابعاد مختلفی از جمله 1/4 (صفحه 6 سانتی متر)، 3/8 (صفحه 10 سانتی متر) و ... موجود می باشد.

 سیستم روغن کاری یک موتور معمولا از یک پمپ، فیلتر روغن، شبکه لوله های روغن و قطعات دیگر بوجود آمده است. درجه فشار روغن ایجاد شده در این سیستم به دلیل وجود مقاومت در خطوط انتقال می باشد و روغن باید بر این مقاومت غلبه کند تا به لوازمی که احتیاج به روغن کاری دارند، برسد. یک پمپ موظف است که روغن را در سیستم جابجا کند و انتقال دهد. 

درجه فشار روغن

ASTM D 4684 تعیین راندمان فشار و ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت پایین

هنگامیکه یک سیال سرد می شود، ممکن است میزان و مدت زمان سرد شدن بر راندمان فشار و ویسکوزیته روغن تاثیرگذار باشد. در این روش تست، ابتدا به آرامی روغن در یک محدوده دمایی که در آن تبلور واکس رخ می دهد سرد شده و متعاقب آن جهت رسیدن به دمای نهایی تست سریعاً سرد می گردد. در این تست بین عدم قدرت پمپاژ در کاربردهای عملی و آسیب ها، ارتباطاتی مشاهده می شود. آسیب ها در این حوزه نتیجه تشکیل یک ترکیب ژل روغنی است که منجر به افزایش بیش از حد ویسکوزیته یا راندمان درجه فشار روغن موتور یا هر دو می گردد. در این تست، نمونه سیال در سل های ویسکومتر کوچک چرخنده (MRV) قرار داده می شوند و برای یک مدت زمان کوتاه در دمای 80 درجه سلسیوس نگهداری می گردند، سپس در یک میزان سرد شوندگی برنامه ریزی شده در طی یک مدت زمان بیش از 45 ساعت و تا درجه حرارت نهایی بین 15- تا 35 درجه سلسیوس سرد می گردند. یک گشتاور کوچک جهت اندازه گیری راندمان فشار به شفت روتور اعمال می گردد. سپس یک گشتاور بزرگتر جهت تعیین اندازه ویسکوزیته ظاهری نمونه روغن اعمال می گردد. ویسکوزیته دمای پایین در واحد استاندارد میلی پاسکال- ثانیه (mPa-s) گزارش می گردد و همچنین ممکن است در واحد سانتی پواز (CP) که از لحاظ عددی معادل با mPa-s می باشد، نیز گزارش شود.

فروش درجه فشار روغن توسط شرکت هیدرولیک گستر هوشمند

اندازه گیری ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت های بین 5- تا 30 درجه سلسیوس با استفاده از شبیه ساز استارت در دمای سرد

ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت های پایین با استفاه از شبیه ساز استارت در درجه حرارت های پایین (CCS) اندازه گیری می شود. همانطور که از اسمش نیز پیدا است، نتایج حاصل از این تست با داده های میدانی استارت موتور در درجه حرارت پایین ارتباط داده می شود. در این روش تست، یک موتور الکتریکی روتوری را که به دقت در داخل یک استاتور نصب شده است می چرخاند. فضای بین روتور و استاتور با روغن پر شده است. دمای تست، در محدوده 5- تا30- درجه سلسیوس، در مجاورت دیوار داخلی استاتور اندازه گیری می گردد و جریان خنک کنندگی سرد کننده با عبور از میان استاتور تنظیم می شود. سرعت روتور تابعی از ویسکوزیته کالیبره شده است و تست ویسکوزیته روغن توسط این کالیبراسیون و سرعت روتور اندازه گیری شده تعیین می گردد. محدوده تنش برشی، سرعت برشی و ویسکوزیته به ترتیب در طیف وسیعی از 50000 تا 100000 پاسکال، 105 تا s-1104 و 500 تا 1000 mPa-s می باشد. ویسکوزیته بدست آمده در واحدهای میلی پاسکال- ثانیه (mPa-s) یا سانتی

برای خرید درجه فشار روغن با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان

 

 درجه فشار