prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

هیدروموتور اوربیتال - شیر فرمان

هیدرولیک گستر هوشمند ارائه دهنده تمامی خدمات موتورهای صنعتی و شیرهای فرمان

واحد فرمان

بخشی از قدرت سیستم فرمان هیدرواستاتیک است. معمولا از طریق یک ستون به فرمان متصل است. در طول چرخش ، فرمان یک چرخ دنده را با دنده های بیرونی به حرکت در می آورد.در داخل فرمان، روتور؛ که دارای عملکرد واحد حجیمی از نفت که متناسب با زاویه چرخش ساخته شده توسط فرمانتوزیع می کند. این توزیع توسط یک توزیع گر ویژه چرخش است که با توجه به محورها به ستون فرمان (دریچه ای با جنس برنج ) کنترل می شود.

در روش های هیدرولیک هنگامی که سیستم فرمان کار می کند ، گشتاور به فرمان ،بسیار آهسته فرمان می دهد زیرا انرژی برای هدایت توسط فشار دادن جریان مایع لازم می باشد. این اجازه می دهد تا آسان تر و مطمئن تر فرمان خودرو را کنترل کنی.

شیر چرخان(شیر فرمان)

سیستم هیدرولیک فرمان فقط هنگامی کار می کند که فرمان توسط راننده چرخانده شود. وقتی فرمان بی حرکت است هیچ نیرویی نباید وارد شود.تجهیزی که نیرو وارد شده را تشخیص می دهد را شیر چرخان می گویند.این شیر از یک تورشن که میله ای نازک می باشد،ساخته شده که قادر است از یک طرف به فرمان و از طرفی به پنیون وصل باشد.وقتی فرمان چرخانده می شود،تورشن بار نسبت به مقدار چرخیده شدن فرمان،می چرخد.یک شیر اسپول در هر سمت وجود دارد که از تورشن فرمان گرفته و مسیر را برای عبور روغن باز می کند.

کلیدواژه های این صفحه: فروش شیر فرمان ، سفارش شیر فرمان ، تولید شیر فرمان