buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

هیدروموتور اوربیتال - شیر فرمان

هیدرولیک گستر هوشمند ارائه دهنده تمامی خدمات موتورهای صنعتی و شیرهای فرمان

واحد فرمان

بخشی از قدرت سیستم، شیر فرمان هیدرواستاتیک است و معمولا از طریق یک ستون به فرمان متصل است. در طول چرخش ، فرمان یک چرخ دنده را با دنده های بیرونی به حرکت در می آورد. در داخل فرمان، موتور که دارای عملکرد حجیمی از نفت می باشد که متناسب با زاویه چرخش ساخته شده توسط فرمان توزیع می کند. این توزیع توسط یک توزیع گر ویژه چرخش است که با توجه به محورها توسط ستون فرمان (دریچه ای با جنس برنج) کنترل می شود.

در روش های هیدرولیک هنگامی که سیستم شیر فرمان کار می کند ، گشتاور به فرمان بسیار آهسته فرمان می دهد زیرا انرژی برای هدایت توسط فشار دادن جریان مایع لازم می باشد. این اجازه می دهد تا آسان تر و مطمئن تر فرمان خودرو را کنترل کرد.

شیرفرمان هیدرولیک

شیر چرخان(شیر فرمان)

سیستم هیدرولیک فرمان فقط هنگامی کار می کند که فرمان توسط راننده چرخانده شود. وقتی فرمان بی حرکت است هیچ نیرویی نباید وارد شود. تجهیزی که نیروی وارد شده را تشخیص می دهد را شیر فرمان یا شیر چرخان می گویند.این شیر از یک تورشن که میله ای نازک می باشد، ساخته شده که قادر است از یک طرف به فرمان و از طرف دیگر به پنیون وصل شود. وقتی فرمان چرخانده می شود، تورشن نسبت به مقدار چرخیده شدن فرمان، می چرخد. یک شیر اسپول در هر سمت وجود دارد که از تورشن فرمان گرفته و مسیر را برای عبور روغن باز می کند.

شیرفرمان

کلیدواژه های این صفحه: فروش شیر فرمان ، سفارش شیر فرمان ، تولید شیر فرمان