prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

شیر دستی هیدرولیک

شیر دستی های هیدرولیک در سایز های مختلف از 1/4 تا 1 اینچ موجود می باشد. تحریک آنها توسط اهرمی که روی آنها قرار دارد انجام می پذیرد.

این شیر ها از تکدسته تا 10 دسته موجود است.