لوازم و قطعات و سیستم هیدرولیک
موتور پمپ صنعتی - فروش پمپ هیدرولیک
پمپ دستی و پمپ روغن کاری

پمپ را همانطور که گفتیم ابزاری به منظور انتقال انرژی از داخل پمپ به سیالها میباشد  که پمپ ها دارای کاربردهای فراوانی در صنعت دارا هستند و این که در صنعت خودرو هم نیز موارد استفاده بالایی را دارا هستند، اغلب پمپ ها در سابق به شکل پمپ دستی بوده اند و همچنان پمپ های دستی دارای کارایی و کاربرد میباشند. کاربرد پمپ های دستی را در پمپ بنزین و پمپ آب خودرو ها میتوانیم ببینیم همچنین از این نوع پمپ در پمپ های بزرگ جهت پر نمودن حوضچه های تعمیر کشتی نیز دارای کاربرد میباشد. تلمبه های قدیمی که اعم از تلمبه های باد جهت باد نمودن چرخ دوچرخه و لاستیک و نیز تلمبه های دستی که سوخت و آب را از یک مخزن به مخزن دیگری نیز انتقال میدهند.