buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ پره ای، پمپ ویکتور

در میان انواع گوناگونی از پمپ ها، پمپ پره ای تحت عنوان پمپ فشار متوسط در صنعت دارای کاربرد میباشد. در پمپ های پره ای سرعت اغلب از حدود هزار دور تا دو هزاردور میباشد که در شرایط خاص به 2400 دور هم می رسد. بازده حجمی در پمپ های پره ای حدود 85% الی 90% می باشد ولیکن بازده کلی پمپ های پره ای به علت نشت هاي موجود دراطراف روتور پايين است (حدود 75% تا 80%). اغلب پمپ های پره ای 1 هسته و با سر و صدای کمی عمل مینمایند.

از مهمترین امتیاز پمپ های پره ای این است که چنانچه نقصی در پمپ پره ای ایجاد گردد، این امکان وجود دارد که تعمیر آن بدون جدا کردن لوله های آن میسر است.

پمپ پره ای

کارکرد پمپ پره ای

محدوده فضاي میان روتور و رينگ بادامکي در نيم دور اول چرخش محور ، بیشتر گشته و انبساط حجمي ایجاد میگردد و همین مورد سبب کاهش فشار و ايجاد مکش ميشود. در نهایت سيال به سمت مجراي ورودي پمپ منتقل ميشود . در نيم دور دوم با کاسته شدن فضاي میان پره ها ، سيالی که در اين فضاها وجود دارد با فشار به طرف خروجي رانده مي شود. بهتر است بگوییم که بیشترین و با اهمیت ترین مقاومت پمپ پره ای در موتور هیدرولیکی آن می باشد. باید قسمت مکش پمپ را بر روی درجه 0.1 و یا 0.2 قرار دهید که در عملکرد فشار پمپ، حباب ایجاد نکند. فشاری که در پمپ پره ای ایجاد می شود در حد امکان باید حداقل به درجه 0.8 برسد.

پمپ پره ای که تنظيم خروج آنها از مرکز میسر می باشد قادرند که دبي هاي حجمي گوناگونی را به سيستم نیز وارد نمایند. به اين پمپ پره ای که این قابلیت را دارا میباشد جابه جايي متغيير گفته میشود.

به دلیل عدم تقارن، بار جانبی که بر یاتاقانها وارد میگردد زیاد گشته و در فشارهای زیاد سبب بروز مشکل میگردد. در نهایت بمنظور برطرف شدن این عدم تقارن از پمپ های پره ای نیز استفاده میگردد. برای رفع اين مشکل از پمپ هاي پره اي متقارن (بالانس) استفاده مي کنند. شکل دورانی پوسته پمپ های پره ای سبب می شود که مجرای ورود و خروج در برابر هم قرار بگیرند و سبب برقراری تعادل هیدرولیکی میشود که در این صورت بار جانبی که وارد یاتاقانها میشود نیز کاهش میابد.

کارکرد پمپ پره ای

اجزای پمپ های پره ای

از يک موتور و تعدادي پره تشكيل شده اند. پره ها به شکل شعاعی، داخل موتور حركت مي كنند. استاتور، يک رينگ بادامكي شكل است که موتور و پره ها داخل آن حرکت می کنند. این پمپ ها بعنوان پمپ های فشار متوسط در صنايع استفاده می شوند. همچنین از این پمپ ها در سیستم های صنعتی با حداکثر فشار 200 بار در زمان بکار برده می شوند.

مزیت اصلی پمپ پره ای

  1. پمپاژ به صورت آزاد
  2. تولید سر و صدای کم
  3. عملکرد

شفت موتور با پره های شعاعی نصب شده و توسط یک محرک یا موتور به حرکت در می آیند. حلقه مولد بصورت دایره وار و در حالت گریز از مرکز قرار گرفته که میزان گریز از مرکز تعیین کننده جابجایی پمپ است. هنگامی که گریز از مرکز تا درجه صفر کاهش می یابد جابجایی پمپ 0 cm3 می باشد. از آن لحظه پمپ هیچ روغنی را پمپاژ نمی کند.

عیب پمپ پره ای

عدم امکان تغيير در جابه جايي از عیوب اصلی پمپ های پره ای محسوب میشود.

پمپ پره ای

انواع پمپ هاي پره ای

پمپ هاي پره اي نامتقارن (با جابجائي ثابت و متغير)

نامتقارن بودن فشار در این پمپ بر ياتاقان ها نيروي جانبي وارد مي آورد. همچنين موجب سايش سطح رينگ بادامكي شكل در ناحيه مكش پمپ مي شود. جا به جایی پمپ پره ای نا متقارن هم به صورت ثابت و هم به صورت متغیر عمل می کند.

پمپ هاي پره اي متقارن (با جابجائي ثابت)

در پمپ هاي پره اي متقارن، شكل بيضوی پوسته باعث مقابل هم قرار گرفتن مجاري ورودی و خروجي روغن می شود و تعادل هيدروليكي به وجود می آید. جا به جایی در آن فقط به صورت ثابت انجام می گیرد.

برندهای پمپ پره ای

پمپ ویکتور برند چینی، پمپ ویکرز برند آمریکایی و پمپ صنابع هیدرولیک ایران برند ایرانی می باشند که فروش آن توسط این شرکت به انجام می رسد. جهت گرفتن تعرفه و سفارش پمپ های پره ای با ما تماس حاصل نمایید.

برند پمپ پره ای