prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ پره ای، پمپ ویکتور

در میان انواع گوناگونی از پمپ ها، پمپ پره ای تحت عنوان پمپ فشار متوسط در صنعت دارای کاربرد میباشند. در پمپ های پره ای سرعت اغلب از حدود هزار دور تا دو هزاردور میباشد که در شرایط خاص به 2400 هم نیز میرسد. بازده حجمی در پمپ های پره ای حدود 85% الی90% میباشد ولیکن بازده کلی پمپ های پره ای به علت نشت هاي موجود دراطراف روتور پايين است ( حدود 75% تا 80% ).

اغلب پمپ های پره ای 1 هسته و با سر و صدای کمی عمل مینمایند ، از مهمترین امتیاز این پمپ های پره ای این میباشد که چنانچه نقصی در این پمپ پره ای ایجاد گردد این امکان وجود دارد که تعمیر آن بدون جدا کردن لوله های آن میسر میباشد.

محدوده فضاي میان روتور و رينگ بادامکي نيم دور اول چرخش محور ، بیشتر گشته و انبساط حجمي ای که ایجاد میگردد سبب کاهش فشار و ايجاد مکش ميشود ، در نهایت سيال به سمت مجراي ورودي پمپ منتقل ميشود . در نيم دور دوم با کاسته شدن فضاي میان پره ها ، سيالی که در اين فضاها وجود دارد با فشار به طرف خروجي رانده مي شود.

پمپ پره ای که تنظيم خروج آنها از مرکز میسر میباشد قادرنند که دبي هاي حجمي گوناگونی را به سيستم نیز وارد نمایند. به اين پمپ پره ای که این قابلیت را دارا میباشند ،جابه جايي متغيير گفته میشود. به دلیل عدم تقارن بار جانبی ای که بر یاتاقانها وارد میگردد زیاد گشته و در فشار های زیاد سبب بروز مشکل میگردد. در نهایت بمنظور برطرف شدن این عدم تقارن از پمپ های پره ای نیز استفاده میگردد.

رفع اين مشکل از پمپ هاي پره اي متقارن (بالانس) استفاده مي کنند. شکل دورانی پوسته پمپ های پره ای سبب میشود که مجرای ورود و خروج در برابر هم قرار بگیرند و نیز سبب برقراری تعادل هیدرولیکی میشود که در این صورت بار جانبی ای که وارد یاتاقانها میشود نیز کاهش میابد.

ولیکن که عدم امکان تغيير در جابه جايي از عیوب اصلی پمپ های پره ای محسوب میشود.

پمپ پره ای

پمپ ویکتور برند چینی، پمپ ویکرز برند آمریکایی و پمپ صنابع هیدرولیک ایران برند ایرانی این پمپ ها می باشند که فروش آن توسط این شرکت به انجام می رسد. جهت گرفتن تعرفه و سفارش پمپ های پره ای با ما تماس حاصل نمایید.

***

پمپ های پره ای

از يك موتور و تعدادي پره تشكيل شده اند . پره ها به شکل شعاعی، داخل موتورحركت مي كنند . استاتور؛يک رينگ بادامكي شكل است که موتور و پره ها داخل آن حرکت می کنند.
این پمپ ها بعنوان پمپ های فشار متوسط در صنايع استفاده می شوند. سیستم های صنعتی با حداکثر فشار 200 بار در زمان نصب، به کار میروند.

مزیت اصلی

  1. پمپاژ آزاد
  2. تولید سر و صدای کم
  3. عملکرد

شفت موتور با پره های شعاعی نصب شده توسط یک محرک یا موتور به حرکت در می آیند. حلقه مولد بصورت دایره وار و در حالت گریز از مرکز قرار گرفته که میزان گریز از مرکز تعیین کننده جابجایی پمپ است. هنگامی که گریز از مرکز تا درجه صفر کاهش می یابد جابجایی پمپ 0 cm3 می باشد. از آن لحظه پمپ هیچ روغنی را پمپاژ نمی کند.

انواع پمپ هاي پره ای

پمپ هاي پره اي نامتقارن ( با جابجائي ثابت و متغي)

نامتقارن بودن فشار در این پمپ بر ياتاقان ها نيروي جانبي وارد مي آورد همچنين موجب سايش سطح رينگ بادامكي شكل در ناحيه مكش پمپ مي شود .

پمپ هاي پره اي متقارن (با جابجائي ثابت)

در پمپ هاي پره اي متقارن شكل بيضوی پوسته باعث مقابل هم قرار گرفتن مجاري ورودی و خروجي روغن نظير به نظير و تعادل هيدروليكي می شود.

***

پمپ پره ای با استفاده از چند پره و یک روتور ساخته می شود. حرکت پره های این نوع از پمپ ها به شکل دایره ای می باشد. گردش این پره ها در رینگ استاتور اتفاق می افتد. از پمپ پره ای اکثرا در بیشتر صنعت ها به کار گرفته می شود. پمپ پره ای دارای فشاری تقریبا متوسط می باشد. نصب این نوع از پمپ ها بسیار راحت می باشد. پمپ پره ای در صنایع با فشار بالغ بر 200 بار مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از پمپ ها دارای مزایای بسیار زیادی می باشد. یکی از با اهمیت ترین مزایای پمپ پره ای کم صدا بودن آن و به علاوه پمپاژ نمودن آزاد آن می باشد. وظیفه این پمپ گریز از مرکز می باشد، در شرایطی که درجه گریز از مرکز به صفر برسد، جا به جایی پمپ دچار تغییراتی می شود. در صورتی که این اتفاق پیش بیاید دیگر روغن از داخل آن کار پمپاژ را انجام نخواهد داد.

در داخل پره ها حرکتی که انجام می شود، به وسیله روتور می باشد. در بخشی از پمپ پره ای که مکش صورت می گیرد، فضای میانی پره ها بیشتر خواهد شد و بعد از اینکه به قسمت فشار پمپ پره ای می رسد، فضای میان پره ها کاهش یافته و باعث ورود روغن به داخل قسمت فشار خواهد شد. میزان فشاری که در این پمپ ها ایجاد می شود بستگی به مقاومت آن دارد. بهتر است بگوییم که بیشترین و با اهمیت ترین مقاومت پمپ پره ای در موتور هیدرولیکی آن می باشد. باید قسمت مکش پمپ را بر روی درجه 0.1 و یا 0.2 قرار دهید که در عملکرد فشار پمپ ایجاد حباب نکند. فشاری که در پمپ پره ای ایجاد می شود در حد امکان باید حداقل به درجه  0.8 برسد.

انواع پمپ های پره ای

 پمپ هاي پره ای نامتقارن

در بین پره های این نوع از پمپ  پره ای فشار نا تقارنی وجود دارد. نیرویی که بر روی این نوع از پمپ ها وارد می شود، با استفاده از یاتاقان می باشد. قسمت مکشی این نوع از پمپ های پره ای سبب سایش روی رینگ استاتور خواهد شد. جا به جایی پمپ پره ای نا متقارن هم به صورت ثابت و هم به صورت متغیر عمل می کند.

 پمپ هاي پره اي متقارن 

پمپ پره ای متقارن دارای شکل بیضی می باشد. شکل این نوع پمپ در عملکرد ان بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به علاوه می توانید در آن تعادل در قسمت هیدرولیکی آن ایجاد نمود. جا به جایی در آن فقط به صورت ثابت انجام می گیرد.