روکت

روکت

روکت

ارائه انواع گسترده ای از پمپ های دنده ای هیدرولیک و موتور دنده هیدرولیک، از 0،5 لیتر در دقیقه تا 250 لیتر در دقیقه را پوشش می دهد.

آنها با آلومینیوم و یا بدنه چدن ساخته شده، همه پمپ های دنده ای هیدرولیک ما در تجهیزات بسیار مدرن، با طرح های ویژه چرخ دنده ها و دیگر اجزای کلیدی پمپ به حداکثر رساندن عمر و بازده و در عین حال به حداقل رساندن سر و صدا ساخته شده است.

پمپ های دنده ای هیدرولیکروکت و موتور دنده هیدرولیک با روغن 100٪ برای ضمانت اجرای بالا، به آخرین مرحله رساندن فرایند تمیز کردن برای اطمینان از کم بودن میزان آلودگی،تست شده است.

پمپ های دنده ای هیدرولیک و موتور ها برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی با توجه به دوام بالا و عملکرد بسیار مناسب می باشد.